Anniversario del 44-mo anno di nascita di Mons. Avondios

A SUA EMINENZA MONS AVONDIOS

Luogotenente del Trono Metropolitano Ortodosso di Aquileia,


I
n questo giorno importante e di significato spirituale per la Vostra Emineza, quando raggiungete una bella età di 44 anni, vi invio parole sincere e cordiali di congratulazioni e di auguri.
Da quel giorno Dio Vi ha affidato il ministero più alto e responsabile nella Chiesa, ministero che richiede fede salda, impegno e tenacia, qualità e virtù che possiedi e che caratterizzano la tua vita e il tuo ministero fruttuosi.
Vi auguro di godere dei frutti dell’alta obbedienza che svolgete nella Metropolitana come Arciprete, e che Dio vi aiuti nell’opera di pastore del clero e dei credenti ortodossi a Milano.
Vostra Eminenza ,
Considerandovi un punto di riferimento della dignità cristiana ed un esempio vivente in cui la Grazia di Dio viene, oltre a una forte personalità, un uomo buono e determinato, per compiere la missione che ha assunto il giorno della sua ordinazione nell’alta tappa del servizio ecclesiastico della gerarchia. Per questo, ma anche per tutto ciò che fate attraverso il ministero e la missione nella Chiesa ortodossa, vi assicuro tutto l’apprezzamento che abbiamo per Sua Eminenza , augurandovi gioie spirituali!
Vostra Eminenza , Dio Misericordioso Vi abbia sempre nelle Sua protezione , e vi auguriamo di vivere tanti e felici anni!
Con amore fraterno in Cristo Signore,
A nome di tutti i Sacerdoti , monaci e le monache ed fedeli della nostra Metropolia Ortodossa di Aquileia, Rev. Padre Ionuț Constantin

______________________________________________________________________________

IPS PREASFINȚITE STĂPÂNE, AVONDIOS,
În această zi importantă şi cu semnificaţii spirituale pentru IPS Voastră, când împliniţi o frumoasă vârstă 44 de ai , Vă adresez sincere şi cordiale cuvinte de felicitare şi urări de bine.
Din acea zi Dumnezeu v-a încredinţat cea mai înaltă şi responsabilă slujire în Biserică, slujire care cere credinţă statornică, efort şi tenacitate, calităţi şi virtuţi pe care le şi aveţi şi care Vă caracterizează trăirea şi slujirea rodnică.
Vă doresc să Vă bucuraţi de roadele ascultării înalte pe care o duceţi în cadrul Mitropoliei ca și Arhipastor, iar de la Dumnezeu să aveţi ajutor în lucrarea de păstorire a clerului şi credincioşilor ortodocşi din Milano .
IPS PREASFINȚITE STĂPÂNE,
Considerându-Vă un reper al demnităţii creştine şi un exemplu viu în care Harul lui Dumnezeu vine în completarea unei personalităţi puternice, a unui om bun şi hotărât, să-şi ducă la îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o în ziua hirotoniei în înalta treaptă de slujire bisericească a arhieriei. Pentru aceasta, dar şi pentru tot ce faceţi prin slujire şi misiune în Biserica Ortodoxă, Vă asigur de întreaga preţuire pe care o am faţă de IPS Preasfinția Voastră, urându-Vă să aveți parte de bucurii duhovnicești!
IPS Preasfinţite Stăpâne, fie ca Milostivul Dumnezeu, să Vă aibă mereu în paza Sa, iar eu Vă doresc să trăiți întru mulți și fericiți ani!
Cu dragoste frățească în Hristos-Domnul,
In numele slujitorilor , maicilor , călugărilor și credincioșilor Mitropoliei Ortodoxe de Aquileia,

Prea Cucernicul Preot Ionuț Constantin

Lasă un răspuns

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Scopri di più da METROPOLIA ORTODOSSA DI AQUILEIA

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

%d